Waarom zijn sommige onderwijzers en onderwijzeressen geen leraar meer?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen leraar meer zijn, zoals arbeidsongeschiktheid, bewust genomen breaks, verplichte overstap naar een andere sector, of vrijwillige overstap naar een andere sector.