Waarom zijn stille reserves niet actief in het onderwijs?

Uit onderzoek blijkt dat de organisatie van het onderwijs, hoge werkdruk, gebrek aan erkenning van expertise, werkwijze van leidinggevenden en takenpakket als redenen worden genoemd. Onderwijs Recruitment ondersteund stille reserves bij het kiezen van de juiste culturele fit tussen de organisatie en mens. Verder zorgt Onderwijs Recruitment voor een goede afstemming van takenpakket, de werkdruk en werken vanuit expertises.