Wat kan ik doen als ik te veel lesgevende taken heb?

Als je te veel lesgevende taken hebt, kun je de volgende stappen ondernemen:

  • Praat met je schoolleiding over je werkdruk.
  • Vraag om ondersteuning van collega’s.
  • Maak gebruik van digitale tools die je kunnen helpen met lesvoorbereiding en -ontwikkeling.
  • Stel prioriteiten en focus je op de taken die het belangrijkst zijn.
  • Leer nee zeggen tegen extra taken die je niet kunt of wilt doen.