Wat zijn de verantwoordelijkheden van een intern begeleider in het onderwijs?

Als intern begeleider (IB’er) in het onderwijs heb je verschillende verantwoordelijkheden binnen de leerlingenzorg. Je coördineert en begeleidt leerkrachten en ouders bij vraagstukken over de kinderen. Je voert gesprekken met ouders, externen en leerkrachten om de ondersteunings- en zorgbehoeften van het kind te bespreken. Daarnaast heb je een coachende rol voor leerkrachten en help je hen met beter klassenmanagement. Je speelt ook een belangrijke rol bij de implementatie en borging van het zorgbeleid.