Wie zijn de stille reserves in het onderwijs?

De stille reserves zijn personen met een onderwijsbevoegdheid die niet (in loondienst) werkzaam zijn in de onderwijssector.