Oplossingen voor het tekort aan gekwalificeerde leraren in het onderwijs

Oplossingen voor het tekort aan gekwalificeerde leraren in het onderwijs

Introductie

Marktanalyse van het onderwijspersoneel toont aan dat er een tekort is aan gekwalificeerde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, dit tekort zal zich in de komende jaren alleen maar verstevigen. Toch zien wij bij Onderwijs Recruitment oplossingen, in deze oplossingen liggen alleen uitdagingen.

Stille reserves en zij-instromers: belangrijke doelgroepen voor het oplossen van het tekort

Begrippen

  • Stille Reserves: Onderwijsbevoegden die zijn gestopt met werken in het onderwijs om verscheidende redenen
  • Zij-instromers: Beroepsbevolking die een bijdrage wilt leveren aan het onderwijs
  • Werkenden: Werkzaam in het onderwijs als onderwijsbevoegde
  • Afstudeerders: Aantal personen die afgestudeerd zijn
  • FTE: fulltime-equivalent, hoeveel uur men wilt werken
Kenmerken Afstudeerder Stille reserves Werkenden Zij-instromers
Aantal FTE 2021: 0,81 FTE

2031: 0.83 FTE

2021: 0.63 FTE

2031: 0.66 FTE

2021: 0.72 FTE

2031: 0.73 FTE

2021: 0.72 FTE

2031: 0.73 FTE

Aantal Jaarlijks 4.000 a 5.000 C.a. 83.000 133,3 duizend FTE Afhankelijk van barrières

Helaas zijn er echter nog steeds belemmeringen voor zij-instromers. Bij zij-instromers zit huidig de grootste marktkans om de pool aan onderwijs personeel te laten groeien.

Kenmerken stille reserves

Uit de gegevens van stillereserves.nl blijkt dat 72,6% van de stille reserves uit het primair onderwijs komt en 16,1% uit het voortgezet onderwijs. Verder heeft 42,1% van de stille reserves een universitair of masterdiploma en heeft 43,5% de PABO afgerond. Ondanks het feit dat 66,3% van alle stille reserves wel onder voorwaarden een baan in het onderwijs wil, is er toch een tekort aan motivatie voor hun om het onderwijs in te gaan.

Kenmerken zij-instromers

Zij-instromers worden gezien als een belangrijke doelgroep voor het oplossen van het tekort aan gekwalificeerde leraren. Uit het onderwijsdrijfverenonderzoek uit 2019 blijkt dat maar liefst 40% van de beroepsbevolking positief staat tegenover een baan in het onderwijs. Intrinsieke motivaties van zij-instromers zijn het willen betekenen voor kinderen of jongeren, het overdragen van vakinhoudelijke kennis of interesse en het willen bijdragen aan de maatschappij.

Bron: Centerdata/MOOZ

Belemmeringen voor zij-instromers

Er zijn echter belemmeringen voor zij-instromers, zoals overlap in het portfolio, onvoldoende maatwerk, onvoldoende steun tijdens het totale opleidingstraject, te weinig tijd voor opleiding en onduidelijkheid over de rol van de PABO. Daarnaast zijn subsidies voor scholen niet altijd voldoende en is het moeilijk om maatwerk te realiseren.

Flexibele inrichting van het onderwijs voor stille reserves en zij-instromers

Om het tekort aan onderwijspersoneel op te lossen, moet het onderwijs flexibeler worden ingericht op zij-instromers en stille reserves. Dit betekent dat alle systemen, opleidingen en budgetten op zij-instromers moeten worden aangepast. Dit kan door onder anderen derde partijen toegang te geven tot de budgettering met restricties op kwaliteit, ethisch besef en willen toevoegen aan het onderwijs in plaats van snel marges pakken. Daarnaast is het van belang om de stille reserves terug te begeleiden naar het onderwijs, waar zij met plezier weer kunnen werken aan wat ze leuk vinden. Dit zal echter wel betekenen dat de vraag naar onderwijsondersteunend personeel hoger gaat worden. Tot slot is het belangrijk om het onderwijs te flexibiliseren in organisatorisch gebied. Hiervoor is een organisatorische wendbaarheid nodig. Omdat school instanties meestal welwillig zijn, maar er zijn restricties gebonden aan semioverheid instellingen. Juist hier kan een partner met Oog voor elkaar in Onderwijs Recruitment een meerwaarde bieden.