Wat zijn oplossingen voor personeelstekorten in het onderwijs?

Het lerarentekort in het primair en voorgezet onderwijs is een groot probleem. Een probleem wat de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. Uit marktanalyses blijft dat er een tekort is aan gekwalificeerde leraren en dat er kansen liggen in het benutten van stille reserves een zij-instromers. Toch zien we bij Onderwijs Recruitment oplossingen, uiteraard met de daarbij behoren uitdagingen.

Stille reserves in het onderwijs

Stille reserves zijn onderwijsbevoegden die, om verschillende redenen, gestopt zijn met het werken in het onderwijs. 72,6 % van de stille reserves komt uit het primair onderwijs en 16,1 % uit het voorgezet onderwijs. Ondanks dat 66,3 % van de stille reserves, onder voorwaarden, een baan in het onderwijs wil, is er toch een groot tekort aan leerkrachten. Hier liggen dus kansen! Er ligt hier groot potentieel om deze stille reserves terug te begeleiden naar het onderwijs, waar zij weer met plezier kunnen werken en doen wat zij leuk vinden.

Zij-instromers in het onderwijs

Ook zij-instromers worden gezien als een belangrijke doelgroep voor het oplossen van de personeelsproblematiek in het onderwijs. In 2019 is er een onderwijsdrijfverenonderzoek gedaan, waaruit blijkt dat maar liefst 40 % van de beroepsbevolking positief staat tegenover een baan in het onderwijs. In de praktijk zijn er echter flinke belemmeringen voor zij-instromers. Denk hierbij aan de overgangsfase en het overlap in banen, onvoldoende maatwerk en steun tijdens het opleidingstraject en onduidelijkheid over de rol van de PABO. Daarnaast zijn subsidies niet altijd voldoende.

Flexibiliteit in het onderwijs

Een oplossing om het tekort aan onderwijspersoneel op te lossen, is het flexibeler inrichten van het onderwijs, met name voor zij-instromers en stille reserves. Dit houdt in dat alle systemen, opleidingen en budgetten op deze doelgroepen moeten worden aangepast. Het is van belang dat er voldoende begeleiding en steun is tijdens het opleidingstraject en de subsidies worden verhoogd. Daarnaast moet er gewerkt worden aan het wegnemen van de belemmeringen. De rol van de PABO moet duidelijk zijn en er de overstap zal moeten gefaciliteerd. Tevens zal het onderwijs wendbaarder moeten worden ingericht en zal er meer aandacht naar het onderwijsondersteunend personeel moeten gaan.

Dit zijn allemaal uitdagende processen, maar het biedt mogelijkheden op het gebied van de oplossing voor het personeelstekort in het onderwijs. Het maakt het proces van het overstappen voor stille reserves en zij-instromers aantrekkelijker en overzichtelijker. Zij weten vooraf beter waar zij aan toe zijn. Door deze doelgroepen actie te betrekken bij het onderwijs, kan het tekort worden teruggedrongen. Natuurlijk is het zowel aan het onderwijs als de politiek om hierin een actieve rol te spelen en te investeren in de toekomst van ons onderwijs!

Wat kunnen wij doen?

Door onze jarenlange ervaring in het onderwijs, weten wij als geen ander wat voor effecten de lerarentekorten hebben op het huidige onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. We zetten ons actief in om zij-instromers en stille reserves weer binnen het onderwijs werkzaam te krijgen. We ondersteunen onderwijsinstellingen met het inrichten van een plan om hen te ondersteunen. Daarnaast begeleiden we zij-instromers en stille reserves met het maken van beslissingen op het gebied van hun carrière en kunnen we adviseren over de juiste weg.

Wil je hier meer over weten? Of wil je eens sparren wat er mogelijk is voor jouw carrière of onderwijsinstelling? Neem gerust contact op, we maken graag kennis!