Ramingen arbeidsmarkt 2024: samen staan we sterk

Ramingen onderwijs arbeidsmarkt

Laten we een duik nemen in de toekomst van het primair onderwijs. De ramingen laten een duidelijk beeld zien: de vraag naar toegewijde leraren zal enorm stijgen. Net als een goed geoliede machine, heeft elk onderdeel in het onderwijs zijn waarde. Wij, als Onderwijs Recruitment, zien dat de onderwijssector aan de vooravond staat van een grote uitdaging.

Het klinkt raar, maar binnen het onderwijs personeel is nu nog geen extreme krapte

De grafiek toont aan dat we vanaf 2027 een significante toename verwachten in het aantal benodigde leraren in het primair onderwijs. Deze toename stijgt van ongeveer 95 duizend fte naar ruim 100 duizend fte in 2033.

Stijging aan leraren

De stijging in de behoefte aan leraren is een teken aan de wand. Het is een oproep tot actie voor ons allemaal. Door nu samen te werken en te investeren in kwalitatief onderwijspersoneel, kunnen we zorgen dat onze scholen voorbereid zijn op de toekomst. In deze tijden van verandering is het cruciaal dat we niet alleen rekruteren, maar ook blijven investeren in de ontwikkeling van ons personeel. Bij Onderwijs Recruitment zien we de kracht van voortdurende opleiding en training als fundament voor kwalitatief onderwijs. We bieden daarom niet alleen een helpende hand in het vinden van nieuw onderwijstalent, maar zorgen ook voor gepersonaliseerde trainingstrajecten en professionele ontwikkelingsprogramma’s voor zowel nieuwe als ervaren onderwijskrachten. Wij hebben oog voor elkaar en voor de toekomst van onze kinderen, en dat betekent investeren in mensen die deze toekomst vormgeven.

Weten wat Onderwijs Recruitment voor jou kan doen? Neem contact op, we maken graag kennis!